40/1 đường Giác Đạo, ấp Mỹ Hoà 1, Trung Chánh, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh