123/5 Phan Văn Hớn, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh